fbpx

Bơm tự mồi hỗn hợp khí lỏng QY

Giá: Liên Hệ

Ứng dụng:
Xử lý hơi ngưng tụ
Bơm xăng dầu
Hệ thống xục khí Ozon

Liên hệ tư vấn